Spektrofotometri

  • OLABO Portable Digital UV-VIS Spectrophotometer 752N

    Spektrofotometri dixhital portativ OLABO UV-VIS 752N

    Ky produkt përdor teknologjinë e kontrollit të mikroprocesorit për të kryer analiza cilësore dhe sasiore të substancave në rajonin e spektrit ultraviolet-të dukshëm.Është një instrument analitik me shumë qëllime që është shpesh i disponueshëm në laboratorë rutinë.