Qendra e Shëndetit Riprodhues

Qendra e Shëndetit Riprodhues është një institut i kujdesit shëndetësor që ofron shërbime në lidhje me shëndetin e fertilitetit, trashëgiminë dhe prepotencën, ndërhyrjen në defektet e lindjes, kërkimet shkencore dhe trajtimin e infertilitetit.Është partner me Projektin e Shëndetit Riprodhues Njerëzor, Infertilitetit dhe Parandalimit të Sëmundjeve Seksualisht të Transmetueshme të Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH).

Në bazë të procedurës së punës, qendra është e ndarë kryesisht në dy pjesë me dhoma të ndryshme funksionale: Seksioni i Përgatitjes së Eksperimenteve dhe Seksioni i Eksperimenteve dhe Analizës.
Seksioni i përgatitjes së eksperimentit është për përgatitjen për eksperimentet e embrionit, për shembull për mbledhjen e spermës ose vezës.Seksioni përbëhet nga dhoma për mbledhjen e spermës, dhomë për mbledhjen e vezës (duke përfshirë dhomën me presion negativ), sallën e kirurgjisë laparoskopike, dhomën e rikuperimit të anestezisë, etj.

reproductive