Pipetë

  • OLABO Single channel adjustable volume Mechanical pipette -toppette

    OLABO Vëllimi i rregullueshëm me një kanal Pipetë mekanike -topetë

    Një pipetë është një mjet matës që transferon një lëng nga një enë origjinale në një enë tjetër brenda një diapazoni të caktuar.Njësia është mikrolitër (uL).Karakteristikat e tij janë të sakta dhe të përshtatshme, dhe përdoret gjerësisht në biologjike, kimi dhe fusha të tjera.Shpesh përdoret në laborator për të transferuar sasi të vogla ose gjurmë të lëngjeve
    Specifikime të ndryshme, majat e pipetave të madhësive të ndryshme përputhen me majat e pipetave të madhësive të ndryshme.