Cikler termik PCR

  • OLABO PCR Thermal Cycler

    Cikler termik OLABO PCR

    Cikleri termik është një instrument që kryen amplifikimin e acidit nukleik me reaksion zinxhir polimerazë.Përdoret kryesisht në institucionet mjekësore, laboratorët klinik të testimit të amplifikimit të gjeneve që plotësojnë kërkesat, institutet e kërkimit shkencor, universitetet, etj.