Të tjerët

  • Mini PCR Work Station

    Stacioni i punës mini PCR

    Mini PCR Work Station është një pajisje që ofron mbrojtje të sigurt dhe mjedisore për procesin e shpejtë të zbulimit të acidit nukleik në klinikën e etheve dhe klinikat e urgjencës të spitaleve.Pajisja është e ndarë në tre zona, përkatësisht zona e përgatitjes së reagentit, zona e përgatitjes së mostrës dhe zona e analizës së amplifikimit.

  • Dispensing Booth (Sampling or Weighing Booth) 

    Kabina e shpërndarjes (kabina e marrjes së mostrave ose peshimit)

    Kabina e shpërndarjes është një pajisje lokale pastrimi e dedikuar për vende të tilla si farmaceutike, kërkime mikrobiologjike dhe eksperimente shkencore.Siguron një lloj fluksi ajri vertikal, të njëanshëm që prodhon presion negativ në zonën e punës, një pjesë e ajrit të pastër qarkullon në zonën e punës, një pjesë shkarkohet në zonën e afërt për të parandaluar ndotjen e kryqëzuar, për të siguruar pastërti të lartë në punë. zonë.