Njësia e kujdesit intensiv (ICU)

Njësia e kujdesit intensiv (ICU)

Duke pranuar pacientë që vuajnë nga frymëmarrje, qarkullim, metabolizëm dhe dështime të tjera të shumëfishta të organeve nga Mjekësia e Brendshme, Kirurgjia dhe departamentet e tjera, ICU fokusohet në kryerjen e menaxhimit të përgjithshëm të fuqishëm në frymëmarrje, qarkullim, metabolizëm dhe të tjera për pacientët.

1. Në kuadrin e humanizmit, duke përfituar nga arritjet e teknologjisë së lartë në shoqërinë moderne për të krijuar një sistem mjekësor efikas dhe të shpejtë, duke i dhënë kështu shtysë zhvillimit të ICU.

2. Duke përdorur arritjet kërkimore të Ergonomisë, Psikologjisë, Sociologjisë dhe shkencave të tjera kufitare të lidhura, zgjeroni konceptin e dizajnit të "të orientuar nga njerëzit", vendosni sistematikisht teorinë e dizajnit të humanizuar në projektimin e spitalit.

3. Dizajni i pavijonit të ICU me orientim nga njerëzit duhet të bazohet në aktivitetin psikologjik të njerëzve, të ndërtohet në karakteristikat fizike, të udhëhequr nga sjelljet ativiy, duke nënvlerësuar të gjitha kërkesat e njerëzve të spitalit, duke realizuar me të vërtetë ndjenjën e "në shtëpi".

ICU