Kompleti i tubave të kampionimit të viruseve të disponueshme

  • Disposable Virus Sampling Tube Kit

    Kompleti i tubave të kampionimit të viruseve të disponueshme

    Në situatën aktuale epidemike, mbledhja e mostrave të virusit është një pjesë e rëndësishme e zbulimit të virusit.Tubi i marrjes së mostrave të virusit me përdorim të vetëm mund të mbledhë, transportojë, çaktivizojë dhe ruajë mostrat e virusit nga pjesë të veçanta të trupit të njeriut. (Nuk disponohet në SHBA)