Testues i shpërbërjes

  • OLABO Laboratory Automation Disintegration Tester

    Testues i shpërbërjes së automatizimit të laboratorit OLABO

    Testuesi i shpërbërjes përbëhet nga sistemi i kontrollit, sistemi i transmetimit, sistemi i banjove me temperaturë konstante, dhe njësia e kërpudhave etj. Dhe qendrore e kontrolluar nga MPU.Karakteristikat: strukturë e arsyeshme, funksionim automatik dhe i thjeshtuar, saktësi dhe ndjeshmëri e lartë dhe performancë e qëndrueshme.