Dhoma e Izolimit Biologjik

  • OLABO Biological Isolation Chamber

    Dhoma e izolimit biologjik OLABO

    Dhoma e izolimit është e pajisur me sistemin e vet të filtrimit me presion negativ për të ofruar mbrojtje maksimale dhe siguri operative si për personin ose artikullin e kontaminuar ashtu edhe për ekipin operativ.