Detektor fluoreshent ATP

  • OLABO ATP Rapid Fluorescence Detector

    Detektor me fluoreshencë të shpejtë OLABO ATP

    Detektori i fluoreshencës ATP bazohet në parimin e lumineshencës së fishekzjarrëve dhe përdor "sistemin luciferazë-luciferinë" për të zbuluar shpejt adenozinë trifosfatin (ATP).Meqenëse të gjithë organizmat e gjallë përmbajnë një sasi konstante të ATP, përmbajtja e ATP mund të tregojë qartë sasinë e totalit të ATP që përmbahet në baktere ose mikroorganizma të tjerë dhe mbetje ushqimore në mostër, e cila përdoret për të gjykuar gjendjen shëndetësore.
    Detektori i fluoreshencës ATP është i përshtatshëm për monitorimin e pikave kyçe të kontrollit në procesin e prodhimit të ushqimit dhe pijeve, si dhe marrjen e mostrave dhe monitorimin në kohë reale nga sistemet mjekësore dhe agjencitë e mbikëqyrjes shëndetësore.